Ceník platný od 1.9. 2021

Jednotná cena bez ohledu na věk dítěte

 

Pravidelná  celodenní docházka ( 5 dní v týdnu)

 

 

·     Paušální platba 6 000 Kč ( bez stravného)     

        doba pobytu dítěte ( 7.00 – 17.00 hodin) 

        pobyt dítěte dle potřeby rodičů

Stravné se platí zvlášť zálohově ( 71 Kč denně)

 

Pravidelná  polodenní docházka ( 5 dní v týdnu)

 

·     Paušální platba 5 500 Kč ( bez stravného)

        doba pobytu dítěte ( 7.00 – 13.00 hodin) 

    

        Stravné se platí zvlášť zálohově ( 71 Kč denně)


Nepravidelná  docházka ( 2 - 4  dny v týdnu)

.     Paušální platba 400 Kč  za 1  celodenní pobytový den ( bez stravného)

        bez omezení délky pobytu dítěte ( 7.00 – 17.00 hodin) 

     

.      Paušální platba 350 Kč za 1 polodenní pobytový den ( bez stravného)

         délka pobytu dítěte ( 7.00 – 13.00 hodin) 

Stravné se platí zvlášť zálohově ( 71 Kč denně)

 

 

 

Sourozencům poskytujeme 40% slevu na druhé dítě.

 

Kontakt